Sofie's blog: Moet ik verder nog iets doen?

Moet ik verder nog iets doen?

Deze vraag wordt regelmatig aan de fit20 trainers gesteld. Moet ik naast de fit20 training nog iets anders doen? Je kan naast de training natuurlijk meer bewegen. Zodra je na de training weer zin en energie hebt doe dat dan vooral. Maar het allerbelangrijkste dat je moet doen zie je nog weleens over het hoofd...Als je de fit20 training correct uitvoert dan geef je je lichaam een zeer sterke prikkel om op alle vlakken fitter en gezonder te worden. Je moet je lichaam dan wel de kans geven om adequaat op de trainingsprikkel te reageren. Je moet herstellen.

Bedenk dat je herstel na de fit20 training ongeveer een week duurt. Vergeet niet dat je werk, je gezin en je sociale leven energie kosten. Er wordt dus al een beroep gedaan op je energie. Je moet daarom voor ogen houden dat zonder rust en herstel je niet gezond en fit kan zijn.

Belangrijke componenten van herstel zijn voldoende slapen en voedzame maaltijden. Maar nog belangrijker is om te kalmeren na psychologische stress zoals een conflict op je werk of een aanvaring in je relatie. Vooral als je een onaangename of pijnlijke situatie maar blijft herkauwen is de negatieve impact op het herstelvermogen van je lichaam groot. Het lijkt erop dat dit soort psychologische stress zelfs de grootste verstoorder is van optimaal herstel.

Er zijn talloze apps die je helpen om mindfulness te oefenen. Mindfulness is misschien wel de meest effectieve manier om te kalmeren en de negatieve effecten van stress te verzachten. Maar het kan nog simpeler en daarom wellicht haalbaarder. Als je merkt dat je van slag bent door iets vervelends op je werk of thuis zonder je dan even af. Zelfs aan paar minuten alleen zijn en bewust in en uitademen brengt je al tot rust. Je kan het ademhalingsritme van 4 seconden in, 6 seconden uit aanhouden.

Sofie, fit20 Team